Service en Meldpunt Zevenaar

Tijdens de ALV van 2014 heeft onze wijkagent aangegeven dat klachten en meldingen centraal kunnen worden gedeponeerd bij de gemeente Zevenaar.

Hij heeft toen ook dringend geadviseerd om dit ook te doen.
Hoe meer klachten, des te vlugger zal de gemeente actie ondernemen, zei hij toen letterlijk.

 

Meteen melden

Is er iets kapot bij u in de buurt? Bijvoorbeeld een lantaarnpaal of stoeptegel? Meld het ons meteen. Ook als het gaat om rondslingerend afval of vernielingen. Ernstige problemen lossen we snel op. Minder dringende zaken plannen we in.

Op de volgende manier kun je klachten en meldingen bij de gemeente neerleggen:

1. Via de gemeente Zevenaar website: klik op:    “Een klacht of melding doorgeven”

2.Telefonisch bij het telefoonnummer 0316- 595111

 

Wat moet u weten

U kunt problemen bij u in de buurt aan ons melden, zoals:

• kapot wegdek of losliggende stoeptegel
• kapot verkeerslicht of straatverlichting
• rondslingerend afval (zwerfvuil)
• kapot verkeersbord of -paaltje
• verstopt riool in de grond van de gemeente
• ongedierte
• overlast
• achterstallig onderhoud van struiken, bomen en ander openbaar groen
• overhangende of losse takken en uitstekende wortels