Dorpsraad Ooij

M-Ooij Oud-Zevenaar

M-Ooij Oud –Zevenaar (MOZ) is een werkgroep die in 1991 is opgericht als onderdeel van de dorpsraad Oud-Zevenaar.
logo Mooijoudzevenaar
De werkgroep heeft als doel:
Het instandhouden van cultuur- natuur- en historisch waardevolle elementen en tradities;
Het herstellen van waardevolle verloren elementen;

De projecten passen in dit kader en moeten de leefbaarheid van Ooy en Oud-Zevenaar ten goede komen.

Projecten waar MOZ zich voor heeft ingezet zijn:

 1. Het herstel van het Kerkepad de Breit;
 2. Het Poelen project om de leefomgeving voor amfibieën veilig te stellen;
 3. Het herstel van het kerkplein, de gedenktuin en de bankjes het uitzichtpunt op de dijk aan ‘t olde processiepad;
 4. Het plan de Karrekiet om de broedomgeving voor de Karrekiet, maar ook andere vogels, te verbeteren;
 5. De aanleg en beschrijving van wandel- en fietsroutes door het landschap van de Liemers;
 6. Het oprichten van ooievaarsnesten;
 7. De plaatsing van het beeld van Bertus de schaapherder in Oud-Zevenaar;
 8. Het verhuizen van de padden van Muldershof naar het St.Annaplein;
 9. en niet te vergeten het Mooy ommetje, een met gedichten opgeluisterde wandelroute;
 10. Medewerking aan de restauratie van het bakhuisje;
 11. Het inzaaien van rogge met onkruidzaden langs de Heilige Huisjes;

Momenteel houdt de werkgroep zich bezig met het instandhouden van de in het verleden gerealiseerde projecten door het onderhoud onder te brengen bij deskundige partijen. Bovendien blijft MOZ actief door het initiëren van nieuwe projecten ter verfraaiing en bewustwording van onze woonomgeving.

Over de nieuwe projecten houden we U via de website en de nieuwsbrief van de dorpsraad op de hoogte.

De werkgroep is momenteel niet bemand, maar is wel bereikbaar via onderstaand e-mailadres:
moz@dorpsraadooij.nl