Dorpsraad Ooij

Werkgroep Ruimtelijke Ordening

De werkgroep ruimtelijke ordening bestaat uit:

  • Theo Lemm
  • Henk Kersten
  • Fer van der Laar (bestuur vz)

Plaatje uit de Structuurvisie Zevenaar 2030: