Dorpsraad Ooij

Werkgroep M’Ooy Oud-Zevenaar

M’Ooy Oud-Zevenaar (MOZ) is een werkgroep die in 1991 is opgericht als onderdeel van de dorpsvereniging Oud-Zevenaar en nu, onder leiding van Dorpsraad Ooij, actief is in het onderhouden van bestaande en het initiëren van nieuwe projecten ter verfraaiing en bewustwording van onze woonomgeving.
logo Mooijoudzevenaar
De werkgroep heeft als doel:

 • Het in stand houden van cultuur- natuur- en historisch waardevolle elementen en tradities;
 • Het herstellen van waardevolle verloren elementen.

De projecten passen in dit kader en moeten de leefbaarheid van Ooy en Oud-Zevenaar ten goede komen. Projecten waar MOZ zich voor heeft ingezet zijn:

 1. het herstel van het Kerkepad de Breit;
 2. het Poelen project om de leefomgeving voor amfibieën veilig te stellen;
 3. het herstel van het kerkplein, de gedenktuin en de bankjes het uitzichtpunt op de dijk aan ‘t Olde Processiepad;
 4. het plan de Karekiet om de broedomgeving voor de Karekiet, maar ook andere vogels, te verbeteren;
 5. de aanleg en beschrijving van wandel- en fietsroutes door het landschap van de Liemers;
 6. het oprichten van ooievaarsnesten;
 7. de plaatsing van het beeld van Bertus de schaapherder in Oud-Zevenaar;
 8. het verhuizen van de padden van Muldershof naar het St. Annaplein;
 9. en niet te vergeten het M’Ooy ommetje, een met gedichten opgeluisterde wandelroute;
 10. medewerking aan de restauratie van het bakhuisje.

In de afgelopen maanden zijn de informatiebordjes van de fiets-/wandelroute M’Ooy ommetje hersteld en schoongemaakt. Ook zijn de twee granieten tekstplaten (met dank aan In-Steen) van het Olde Processiepad hersteld en ingeschilderd. Iedereen kan weer volop genieten van de wandel- en fietsroute door Oud-Zevenaar en Ooy.

Er zijn natuurlijk genoeg projecten te bedenken die Ooy en Oud-Zevenaar nog mooier maken. Met enkele Ooyse en Oud-Zevenaarse enthousiastelingen kijken we in 2024 of er een mooi project op te pakken is! Heb je interesse, mail dan naar moz@dorpsraadooij.nl   We maken graag een afspraak!

Contactgegevens: e-mailadres: moz@dorpsraadooij.nl of joop@dorpsraadooij.nl