Dorpsraad Ooij

Geschiedenis Dorpsraad Ooij

Geschiedenis van dorpsraad Ooij

Dorpsraad Ooij is opgericht op 6 februari 1996.

In 2002 heeft Dorpsraad Ooij de Toetenburgerprijs gewonnen.
Tijdens de pronkzitting werd de hoog gewaardeerde prijs ontvangen uit handen van Prins Peter. Het bestuur was zeer vereerd met deze prijs, zeker als je in acht neemt dat de dorpsraad pas 6 jaar bestaat.
Voorzitter Joop Bolder mocht dan ook concluderen dat onze werkzaamheden door velen gewaardeerd worden.

Toetenburgerprijs

Toetenburgerprijs 2002
Jaarlijks wordt tijdens de pronkzitting van CV “De Toetenburgers”, de Toetenburgerprijs toegekend. Vanaf 1979 wordt deze hoogste verenigingsonderscheiding jaarlijks toegekend aan een persoon, groep, vereniging of stichting die zich in het verleden of in het afgelopen jaar verdienstelijk heeft gemaakt voor de Ooijse bevolking. De prijs bestaat uit een oorkonde en een beeldje, voorstellend de legendarische bewoner van boerderij “De Toetenburg”, de in 1970 overleden Joseph Bus. Met het toekennen van deze prijs geven De Toetenburgers tevens aan sociaal betrokken te zijn binnen de Ooijse samenleving door uitvoerig te belichten wat veelal vrijwilligers voor onze leefgemeenschap betekenen.