Dorpsraad Ooij
Welkombij Dorpsraad Ooij

Nieuwbouw in Ooy

Gemeente Zevenaar is van plan ruim 1500 woningen te bouwen, waarvan 150 in Ooy en Oud Zevenaar. Momenteel ligt er een wijziging van het bestemmingsplan voor om de bestemming van Grietakkers 7 van agrarisch naar woningbouw om te zetten. In de loop van 2024 wordt er ook een uitwerking van een bouwplan verwacht aan de Slenterweg.

GrietakkersSlenterweg
Voor meer info klik op de locatie hierboven

A15 nog steeds geen definitieve uitspraak

Maart 24

De Raad van State heeft 6 maart 2024 een tussenuitspraak gedaan over het Tracébesluit ViA15. Dat betekent dat er nog geen eindoordeel is of het project ViA15 kan worden aangelegd.

Lees hier de tussenuitspraak: https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/maart/tracebesluit-via15-bijna-in-orde/

Deze tussenuitspraak geeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de gelegenheid om een verdere onderbouwing in te dienen over het tracébesluit (daar is een termijn van 6 maanden voor afgesproken). Daarna kan de Raad van State binnen deze beroepsprocedure alsnog een eindoordeel uitspreken over het project.

Voor elk project dat stikstof veroorzaakt, moeten de stikstofgevolgen tot op een afstand van 25 kilometer berekend worden. Of dat nu de aanleg of verbreding van een weg is of de oprichting of uitbreiding van een veehouderij. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 5 april 2023 geoordeeld dat deze zogenoemde rekenafstand van 25 kilometer bij individuele projecten aanvaardbaar is.

M’Ooy ommetje

De gehele route is weer van nieuwe bordjes voorzien!

Klik hier voor meer informatie.

Ooyse Bol— elke eerste zaterdag van de maand!

IMG_0576

Bakhuisje in Ooy weer opengesteld

Elke eerste zaterdag van de maand wordt het bakhuisje aan de Slenterweg opengesteld voor het publiek en wordt er door de oud-bakkers Jan Godschalk en Ton de Lorijn op ambachtelijke wijze brood gebakken. Eugene Driesen zal zich als hulpbakker inzetten.

Het ontsteken van de oven start rond 6.00 uur. De tweede stookronde start om 9.30 uur en de laatste ronde om 11.30 uur. Het stoken met hout om de gewenste temperatuur te bereiken kan dan bekeken worden. Vanwege de grote belangstelling worden de Ooyse Bollen in drie ronden gebakken.

De snelheid van het proces is niet volledig te sturen, maar verwacht wordt dat de bollen brood tegen 9.30, 11.30 en later tegen 13.30 uur uit de oven gehaald worden. De ”Ooyse Bol” is dan voor een bedrag van € 2,50  te koop.

Nadat de broodjes uit de oven zijn gehaald, blijft er nog restwarmte over. Indien men hiervan gebruik wenst te maken dient men een afspraak te maken met bakker Jan of Ton.

Het runnen van het bakhuisje kan mede door de sponsering van twee Zevenaarse bedrijven.
Stichting Leefklimaat Zevenaar en Houtkap Aleven. Het bakkersteam is beide bedrijven hier zeer erkentelijk voor:

Wim Godschalk,
Raadhuisplein 6, Muldershof 36, Zevenaar            Molenstraat 4, Groessen
Zevenaar  tel.: 0316 523 202                                          Groessen tel.: 0316 340 207
mailadres: bestel@godschalkbanket.nl

Altijd goed voor het lekkerste brood en gebak.

Houtkap Aleven
Gerard Aleven, Hoevestraat 7, Zevenaar
tel.: 06 1246 4974
mailadres: alevenberns@outlook.nl

Altijd goed voor openhaardhout