Dorpsraad Ooij
Welkombij Dorpsraad Ooij

Nieuwbouw in Ooy

Gemeente Zevenaar is van plan ruim 1100 woningen te bouwen, waarvan 150 in Ooy en Oud Zevenaar. Momenteel ligt er een wijziging van het bestemmingsplan voor om de bestemming van Grietakkers 7 van agrarisch naar woningbouw om te zetten.

Lees hier meer over de bouwplannen

Uitnodiging

Dinsdag 26 maart 20:00 uur

EMM Slenterweg 2

Klik hier om de agenda van de algemene leden vergadering te zien

Uitnodiging Gemeente Zevenaar aan inwoners: Inloopavond Omgevingsvisie 2040.

9 februari 2024 heeft Dorpsraad Ooij onderstaand bericht ontvangen van Gemeente Zevenaar.

Gemeente Zevenaar is begonnen aan het opstellen van een omgevingsvisie, een plan voor de toekomst van onze gemeente. Daarin staat hoe onze leefomgeving er in 2040 uit kan zien, welke doelen daar bij horen en maken wij (samen) keuzes over onderwerpen zoals wonen, werken, natuur, verkeer, duurzame energie en ontspanning. Bij het maken van deze keuzes is de dorpsraad een belangrijke en onmisbare schakel: wij hebben uw hulp nodig. In deze e-mail leest u daarover meer.

Met de Omgevingsvisie Zevenaar 2040 kijken we in de toekomst en beschrijven we hoe we ervoor zorgen dat de gemeente een fijne plek blijft. Daarbij wegen we de verschillende belangen, wensen en ambities zo goed mogelijk af. Bijvoorbeeld als het gaat om ruimte voor natuur, het bouwen van nieuwe woningen of de aanleg van een bedrijventerrein.

Het combineren van alle wensen, ambities en belangen kan daarbij niet altijd. Daarvoor hebben we (letterlijk én figuurlijk) te weinig ruimte. Bijvoorbeeld omdat sommige keuzes al zijn bepaald in bestaand beleid. Onze leefomgeving is van ons samen. Het is daarom belangrijk dat de gemeente, inwoners, wijk- en dorpsraden, ondernemers en (maatschappelijke) instellingen samen keuzes maken daar waar die ruimte wel is. Met elkaar vast te stellen wat we belangrijk vinden, wat we willen beschermen en waar we ruimte zien voor ontwikkeling(en).

Dit gaan we doen

Van 5 tot en met 20 maart gaan we de dorpen in om tijdens een inloopavond de onderwerpen uit de omgevingsvisie met inwoners te bespreken. Daarnaast wordt een online vragenlijst opgesteld, die in de maand maart wordt uitgezet via de gemeentelijke kanalen.

Het bespreken van deze onderwerpen doen we aan de hand van vier ‘bouwstenen’ die centraal staan in de visie: wonen, economie, leefomgeving en mobiliteit. We stellen op deze inloopavonden en online ook vragen die alleen gelden voor uw kern en/of gebied. Zo kunnen inwoners ook écht meedenken over belangrijke onderwerpen voor hun kern of gebied. Een overzicht van de inloopavonden vind u onderaan deze e-mail.

De dorpsraad is onmisbaar

Als dorpsraad bent u een belangrijke onmisbare schakel in het maken van een visie. U weet immers goed wat er speelt in uw kern. Ook zijn sommige dorpsraden bezig geweest met een dorpsplan of -visie.

Soms staan daarin concrete plannen (bijvoorbeeld het bouwen van een dorpshuis) die nu al opgepakt kunnen worden als daarvoor tijd en geld is. Daarvoor is geen omgevingsvisie nodig. Maar algemenere ambities of ideeën voor de lange termijn (bijvoorbeeld de plaatsing van windmolens, de rol van duurzame energie of de beleving van natuur) kunnen een plek krijgen in de omgevingsvisie.

Zo kunt u ons helpen

Wij vragen u om met ons samen te werken om te kijken hoe we de ambities en ideeën voor de lange termijn uit de dorpsplannen- of visies kunnen verwerken in de omgevingsvisie. Ook willen we u vragen om de inwoners in uw dorp te enthousiasmeren om de inloopavonden te bezoeken. Daarbij is het van belang om te vermelden:

  • Kunt u aangeven of u als dorpsraad aanwezig bent bij de inloopavond in uw dorp? En ziet u daarbij een specifieke rol voor uw dorpsraad? Dan stemmen wij dit graag nader met u af.
  • Wilt u nader overleg over de omgevingsvisie? Dan horen wij dit ook graag.”

Overzicht inloopbijeenkomsten

Toer Omgevingsvisie Zevenaar 2040
Dinsdag 5 maart
voor Ooy + Oud-Zevenaar:
17.30- 19.15 uurOud Zevenaar  (Schuttersgebouw St Anna)
Dinsdag 5 maart:20.15- 22.00 uurBabberich  (Kulturhus De Borg)
Woensdag 6 maart:17.30- 19.15 uur    Aerdt  (Dorpshuis ‘Eensgezindheid’)
Woensdag 6 maart:20.15- 22.00 uurLobith (Gildehuis)             
Maandag 11 maart:17.30- 19.15 uurHerwen (De Cluse)                                     
Maandag 11 maart:20.15- 22.00 uurTolkamer (Lobede)                                            
Donderdag 14 maart: 17.30- 19.15 uurAngerlo (De Meent) 
Donderdag 14 maart:20.15- 22.00 uurGiesbeek (Kulturhus De Brede Blik)
Maandag 18 maart:  17.30- 19.15 uurLathum (Dorpshuis Het gebouw)
Maandag 18 maart:20.15- 22.00 uur Pannerden (De Cirkel)
Woensdag 20 maart:17.30- 19.15 uurSpijk (Dorpshuis De Spieker)
Woensdag 20 maart: 20.15- 22.00 uurGemeentehuis Zevenaar (Patio)                         

Meer informatie: https://www.zevenaar.nl/omgevingsvisie

A15 stap dichterbij

April 2023

Voor elk project dat stikstof veroorzaakt, moeten de stikstofgevolgen tot op een afstand van 25 kilometer berekend worden. Of dat nu de aanleg of verbreding van een weg is of de oprichting of uitbreiding van een veehouderij. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 5 april 2023 geoordeeld dat deze zogenoemde rekenafstand van 25 kilometer bij individuele projecten aanvaardbaar is.

In een latere uitspraak zal de Raad van State oordelen over de overgebleven bezwaren ten aanzien van de ecologische beoordeling en extern salderen en wordt duidelijk of het project ViA15 door kan gaan.

Wanneer deze uitspraak verwacht wordt is op dit moment niet duidelijk.

M’Ooy ommetje

De gehele route is weer van nieuwe bordjes voorzien!

Klik hier voor meer informatie.

Ooyse Bol— elke eerste zaterdag van de maand!

IMG_0576

Bakhuisje in Ooy weer opengesteld

Elke eerste zaterdag van de maand wordt het bakhuisje aan de Slenterweg opengesteld voor het publiek en wordt er door de oud-bakkers Jan Godschalk en Ton de Lorijn op ambachtelijke wijze brood gebakken. Eugene Driesen zal zich als hulpbakker inzetten.

Het ontsteken van de oven start rond 6.00 uur. De tweede stookronde start om 9.30 uur en de laatste ronde om 11.30 uur. Het stoken met hout om de gewenste temperatuur te bereiken kan dan bekeken worden. Vanwege de grote belangstelling worden de Ooyse Bollen in drie ronden gebakken.

De snelheid van het proces is niet volledig te sturen, maar verwacht wordt dat de bollen brood tegen 9.30, 11.30 en later tegen 13.30 uur uit de oven gehaald worden. De ”Ooyse Bol” is dan voor een bedrag van € 2,50  te koop.

Nadat de broodjes uit de oven zijn gehaald, blijft er nog restwarmte over. Indien men hiervan gebruik wenst te maken dient men een afspraak te maken met bakker Jan of Ton.

Het runnen van het bakhuisje kan mede door de sponsering van twee Zevenaarse bedrijven.
Stichting Leefklimaat Zevenaar en Houtkap Aleven. Het bakkersteam is beide bedrijven hier zeer erkentelijk voor:

Wim Godschalk,
Raadhuisplein 6, Muldershof 36, Zevenaar            Molenstraat 4, Groessen
Zevenaar  tel.: 0316 523 202                                          Groessen tel.: 0316 340 207
mailadres: bestel@godschalkbanket.nl

Altijd goed voor het lekkerste brood en gebak.

Houtkap Aleven
Gerard Aleven, Hoevestraat 7, Zevenaar
tel.: 06 1246 4974
mailadres: alevenberns@outlook.nl

Altijd goed voor openhaardhout