Dorpsraad Ooij

Werkwijze

Aanpak / werkwijze:

We bestaan uit een bestuur en drie werkgroepen.

  1. Verkeer
  2. Samenleven in Ooy
  3. Ruimtelijke ordening

Het bestuur is in iedere werkgroep vertegenwoordigd door een bestuurslid. Elke werkgroep bestaat verder uit bewoners/vrijwilligers uit Ooij.

Op deze manier trachten we om samen met een aantal belangrijke zaken bezig te zijn en komen we op voor de belangen van Ooij.

We streven naar een goed overleg met de Gemeente Zevenaar en willen contact/tussenpersoon zijn naar de Gemeente.

In de gemeente Zevenaar zijn wijkraden actief en een aantal dorpsraden.

Voor een overzicht van de diverse wijkraden en dorpsraden klik op onderstaand plaatje.
Adressen wijk_dorpsraden

We zijn geen politieke partij, maar op sommige momenten is er sprake van een oproep richting de Politiek, wanneer dat nodig mocht blijken.