Dorpsraad Ooij

Zuidspoor

Zuidspoor is het bedrijventerrein in Ooy

Het bestemmingsplan is in te zien op Kaart Zuidspoor

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?

( werkt alleen goed met internet explorer ..)
Woensdag 6 juli 2011l. is de revitalisering van het bedrijventerrein Zuidspoor in Zevenaar feestelijk afgesloten met een wandeling over het terrein. Het bedrijventerrein is de afgelopen negen maanden gemoderniseerd. Zo zijn de openbare ruimtes en de voorterreinen van de bedrijven heringericht. Ook is ondergrondse infrastructuur vervangen of geheel nieuw aangelegd.
Tijdens de feestelijke afsluiting van dit project waren er lovende woorden van mevrouw Bieze, gedeputeerde Provincie Gelderland, en wethouder Nijland van de gemeente Zevenaar. Naast een blik op het mooie eindresultaat van Zuidspoor, werd er ook al vooruit gekeken. Na de succesvolle samenwerking tussen gemeente en provincie worden de pijlen nu gezamenlijk gericht op het bedrijventerrein Tatelaar.

De revitalisering van Zuidspoor kwam tot stand door intensieve samenwerking tussen diverse partijen. Zo is er onder de ondernemers van het bedrijventerrein een werkgroep van zes ondernemers gevormd. Deze hebben samen met de gemeente Zevenaar, Provincie Gelderland, ondernemersvereniging Lindus, adviseurs en aannemers veel tijd en energie gestoken in alle plannen rond het bedrijventerrein. Het mooie resultaat laat zien dat de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven leidt tot een goed afgestemde inrichting van het bedrijventerrein.

Naast deze samenwerkingsvorm maakt ook de aanleg van glasvezel Zuidspoor tot een uniek project. Regiodirecteur KPN Noordoost, de heer Visser, gaf aan dat deze week de laatste obstakels worden weggenomen om de uitrol van glasvezel op Zuidspoor binnenkort mogelijk te maken.