Dorpsraad Ooij

Werkgroep Verkeer

Voor contact of vragen stuur een e-mail naar Jos Meijer voorzitter@dorpsraadooij.nl

Ligging A15 volgens Ambitiedocument gemeente Duiven: