Dorpsraad Ooij

Te hard rijden

Er wordt geklaagd over te hard rijden op de Wielekescamp.
juli 2013
De straat is opgeleverd volgens onderstaand plan. Afwachten of dit de beoogde verbetering oplevert.
De adviezen van de buurt zijn niet opgevolgd door de gemeente, dus geen fietsverkeer buitenom de versmalde toegang tot de wijk.

maart 2013
De gemeente heeft een concept plan ontwikkeld voor de Wielekescamp, zie onderstaand plaatje.
bron gemeente zevenaar

2012
Er heerst nog steeds grote onvrede met de gevaarlijke situatie

2011
Zonder verder overleg heeft de gemeente vervolgens gras-stenen aangebracht

2010
Zonder verder overleg heeft de gemeente de weg versmald.

2009
Op verzoek van Dorpsraad Ooij heeft een snelheidsonderzoek plaatsgevonden op de Wielekenscamp en de Zuiderlaan.
Eén week lang is de snelheid gemeten. De resultaten voor Wielekenscamp staan hieronder op verschillende manieren weergegeven.

Alle metingen:
bron gemeente zevenaar

De metingen zonder fietsers:
bron gemeente zevenaar

Uiteindelijk speelt onderstaand diagram de belangrijkste rol:

V85 = 34 km/uur. Dat wil zeggen dat 85 % van alle verkeer langzamer reed dan 34 km/uur.

bron gemeente zevenaar

Op basis van deze gegevens is in het verkeersoverleg bestaande uit

– Politie

– Verkeerskundigen

– Afd. Beheer

– ( Incidenteel wijkcoördinator)

de conclusie getrokken dat er geen verkeersremmende maatregelen noodzakelijk zijn.

Het college heeft uiteindelijk dit advies opgevolgd.