Dorpsraad Ooij

A15 stap dichterbij

April 2023

Voor elk project dat stikstof veroorzaakt, moeten de stikstofgevolgen tot op een afstand van 25 kilometer berekend worden. Of dat nu de aanleg of verbreding van een weg is of de oprichting of uitbreiding van een veehouderij. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 5 april 2023 geoordeeld dat deze zogenoemde rekenafstand van 25 kilometer bij individuele projecten aanvaardbaar is.

In een latere uitspraak zal de Raad van State oordelen over de overgebleven bezwaren ten aanzien van de ecologische beoordeling en extern salderen en wordt duidelijk of het project ViA15 door kan gaan.

Wanneer deze uitspraak verwacht wordt is op dit moment niet duidelijk.

Petitie (komst van basisscholen in Vestersbos)

Dorpsraad Ooij is benaderd om onderstaande petitie te publiceren. Wij geven hier gehoor omdat het ook Ooyse leerlingen zou kunnen betreffen. Wij nemen overigens hierover geen standpunt in.

Stichting Liemers Novem en de gemeente Zevenaar hebben het plan om twee bestaande basisscholen uit de wijk Zonnemaat te verplaatsen naar de locatie Vestersbos. De komst van deze twee basisscholen op ongeveer 1,5 kilometer van IKC St. Martinus in Oud-Zevenaar heeft een grote impact op de leefbaarheid van Oud-Zevenaar en Ooy.

De geboorte van kinderen in het dorp neemt sterk af. We zien dit terug in het aantal leerlingen op IKC St. Martinus. IKC St. Martinus zorgt van oudsher voor verbinding van de kinderen met het dorp en haar verenigingsleven. Voor het dorp is het daarom van groot belang dat IKC St. Martinus blijft bestaan. Leerlingen van buiten zijn absoluut nodig om de school voor de toekomst te behouden. Door de komst van twee basisscholen binnen een cirkel van 1,5 kilometer komt het voortbestaan van IKC St. Martinus en daarmee de leefbaarheid in de dorpen Oud-Zevenaar en Ooy in gevaar.

Teken hier de petitie als je je ook zorgen maakt hierover. Klik hier.

Deze petitie is gestart door Karin Damen. Ze zoekt nog mensen die met haar een klein actiecomité willen vormen om het protest breed ook richting gemeente te laten horen.

Ooyse Dag

27 augustus 2023

Italiaanse sferen

11:00 uur – 17:00 uur

25 jaar Dorpsraad Ooij

10 jaar restauratie Bakhuisje

M’Ooy ommetje

De gehele route is weer van nieuwe bordjes voorzien!

Klik hier voor meer informatie.

Ooyse Bol— elke eerste zaterdag van de maand!

IMG_0576

Bakhuisje in Ooy weer opengesteld

Elke eerste zaterdag van de maand wordt het bakhuisje aan de Slenterweg opengesteld voor het publiek en wordt er door de oud-bakkers Jan Godschalk en Ton de Lorijn op ambachtelijke wijze brood gebakken. Eugene Driesen zal zich als hulpbakker inzetten.

Het ontsteken van de oven start rond 6.00 uur. De tweede stookronde start om 9.30 uur en de laatste ronde om 11.30 uur. Het stoken met hout om de gewenste temperatuur te bereiken kan dan bekeken worden. Vanwege de grote belangstelling worden de Ooyse Bollen in drie ronden gebakken.

De snelheid van het proces is niet volledig te sturen, maar verwacht wordt dat de bollen brood tegen 9.30, 11.30 en later tegen 13.30 uur uit de oven gehaald worden. De ”Ooyse Bol” is dan voor een bedrag van € 2,50  te koop.

Nadat de broodjes uit de oven zijn gehaald, blijft er nog restwarmte over. Indien men hiervan gebruik wenst te maken dient men een afspraak te maken met bakker Jan of Ton.

Het runnen van het bakhuisje kan mede door de sponsering van twee Zevenaarse bedrijven.
Stichting Leefklimaat Zevenaar en Houtkap Aleven. Het bakkersteam is beide bedrijven hier zeer erkentelijk voor:

Wim Godschalk,
Raadhuisplein 6, Muldershof 36, Zevenaar            Molenstraat 4, Groessen
Zevenaar  tel.: 0316 523 202                                          Groessen tel.: 0316 340 207
mailadres: bestel@godschalkbanket.nl

Altijd goed voor het lekkerste brood en gebak.

Houtkap Aleven
Gerard Aleven, Hoevestraat 7, Zevenaar
tel.: 06 1246 4974
mailadres: alevenberns@outlook.nl

Altijd goed voor openhaardhout