Dorpsraad Ooij

lidmaatschap

Het lidmaatschap van Dorpsraad Ooij bedraagt €7,50 per jaar.
Per adres is dan iedereen boven de 16 stemgerechtigd lid.
U kunt zich aanmelden door onderstaand aanmeldformulier in te vullen.

Machtigt hierbij de Dorpsraad tot het automatisch innen van de jaarlijkse contributie
janee

De huidige contributie bedraagt € 7,50 per adres