Dorpsraad Ooij

Nieuwbouw Grietakkers

Er is een nieuwbouwplan ingediend voor de kavel rond zalencentrum Staring aan de Grietakkers. Onderstaande foto toont het plangebied.

Dit plan behelst 25 woningen: 1 vrijstaand, 2 onder een kap, 10 levensloopbestendige woningen en 12 starterswoningen zoals aangegeven op onderstaande tekening.

De volledige informatie is te vinden op: wijziging bestemmingsplan Grietakkers 7

Dorpsraad Ooij heeft een zienswijze ingediend bij Gemeente Zevenaar over dit plan