Dorpsraad Ooij

A15 nog steeds geen definitieve uitspraak

A15 nog steeds geen definitieve uitspraak

Maart 24

De Raad van State heeft 6 maart 2024 een tussenuitspraak gedaan over het Tracébesluit ViA15. Dat betekent dat er nog geen eindoordeel is of het project ViA15 kan worden aangelegd.

Lees hier de tussenuitspraak: https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/maart/tracebesluit-via15-bijna-in-orde/

Deze tussenuitspraak geeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de gelegenheid om een verdere onderbouwing in te dienen over het tracébesluit (daar is een termijn van 6 maanden voor afgesproken). Daarna kan de Raad van State binnen deze beroepsprocedure alsnog een eindoordeel uitspreken over het project.

Voor elk project dat stikstof veroorzaakt, moeten de stikstofgevolgen tot op een afstand van 25 kilometer berekend worden. Of dat nu de aanleg of verbreding van een weg is of de oprichting of uitbreiding van een veehouderij. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 5 april 2023 geoordeeld dat deze zogenoemde rekenafstand van 25 kilometer bij individuele projecten aanvaardbaar is.